Minijaturni ležajevi

 

Radijalni kuglični ležajevi

 

Konusno - valjkasti ležajevi

 

Buričasti podesivi ležajevi

 

Cilindrično - valjkasti ležajevi

 

Igličasti ležajevi

 

Ležajevi sa kosim dodiromY - Ležajevi i ležajne jedinice

 

Kombionovani ležajevi

 

Zglobni ležajevi

 

Klizni ležajevi

 

Automobilski ležajevi

 

Aksijalni ležajevi

 

Specijalni ležajevi

 

Kućišta

 

                                          

                                                                     Linearni ležajevi