Sedište firme: Suvoborska ulica br.22, 21000 Novi Sad                    PIB: 214633021

TELEFON: +381216393130                                                 MATIČNI BROJ: 21463302

TELEFON: +38163508311                                                   TEKUĆI RAČUN: 330-15009771-19

TELEFON: +38163502811                                                        BANKA: CREDIT AGRICOLE

TELEFON: +381652019272